Jdi na obsah Jdi na menu
 


MŠ Cheb, Komenského 27

 

            Typ školy: s celodenní péčí

            Počet tříd: 3

            Stanovená kapacita: 84

            Počet učitelek: 6

            Provozní zaměstnanci: 6

            Provozní doba: 6,30-16,30

 

V budově je kuchyně, která vaří pro všechny MŠ právního subjektu.

 

Charakteristika budovy a tříd:

 

            MŠ je jednopatrová budova umístěná v blízkosti parku a centra města. Stavba byla vybudována v šedesátých letech 20. století s vodorovnou střechou a zastřešeným vchodem.

V suterénu je velká školní kuchyně se zázemím, navazuje prádelna, sušárna a kotelna. V prostorách MŠ je i malý byt.

V přízemí MŠ se nachází kancelář ředitelky a vedoucí ŠJ.

Navazují tři moderně vybavené šatny pro děti, výdejna jídla, šatna pro zaměstnance a první třída – Kytičky, kde jsou umístěny děti od 3 let do 4 let.(mladší děti pouze po dohodě)

Třída má dvě části – pracovní a herní. Tento celek doplňuje umývárna, WC a sprcha pro děti.

V prvním patře jsou dvě třídy pro děti od 4- 6 až 7 let – Jablíčka a třída pro děti od 5-7 let – Jahůdky -věkové složení dětí je přizpůsobeno po zápisu dětí.

Prostory druhé a třetí třídy jsou členěny jako první třída. Hrací kouty jsou přizpůsobeny potřebám a věku dětí. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Na odpočinek se lehátka rozkládají.

K budově patří velká zahrada, která byla revitalizována v roce 2009 společně s rekonstrukcí přilehlého dětského hřiště pro veřejnost. Při revitalizaci byl dán důraz na využití zahrady k dopravní výchově dětí, k tělesnému rozvoji dětí.  Dále byla instalována nová skluzavka, pružinové houpačky, smyslový chodník, altán, tabule na kreslení, kladiny, pyramida, lavičky na odpočinek, zahrada pro pěstování rostlin. Byla zachována dvě pískoviště, průlezka mnohoúhelník a dva domečky, které byly vyrobeny v projektu KISS s německými partnery. Pro pobyt dětí venku je využívána umývárna s bezbariérovým přístupem. V roce 2016 bylo  na zahradě MŠ  zabudováno pro děti pítko a byla zastíněna 2 pískoviště.

   V MŠ jsou tři třídy:

1. třída – Kytičky

Kapacita 28 dětí    3-4 leté (v případě potřeby i děti v dovršující 3 roky v roce nástupu)

2. třída  - Jablíčka

Kapacita 28 dětí    4–6 leté

3. třída  -  Jahůdky

Kapacita 28 dětí    5-7 leté

 

 

MŠ Cheb, Divadelní nám. 2

 

Kmenová MŠ:  MŠ Cheb, Komenského 27

Typ školy: s celodenní péčí

      Počet tříd: 2

Stanovená kapacita: 52 dětí

Počet učitelek: 4

Provozní zaměstnanci: 3 (na zkrácené úvazky)

Provozní doba:6,30 – 16,30 hod

 

Charakteristika budovy a tříd:   

 

            MŠ je dvoutřídní, rodinného typu umístěná ve vilovém domě, obklopena klidnou zónou v centru města, naproti Západočeskému divadlu. Má pěknou, od hluku chráněnou zahradu, která se postupně dotváří.

Zahrada je tvořena ze dvou částí, jedna je travnatá, kde jsou dvě pískoviště, skluzavka, sestava houpaček a velkého prostoru pro míčové hry a druhá část u budovy je oddělena ochranným plotem a jsou zde umístěny v jarních a letních měsících lavičky a stolky pro potřebu stolování a her. Garáž u budovy slouží jako sklad hraček pro děti na zahradu.

V přízemí je umývárna a WC, dvě dostatečně velké šatny pro děti, tělocvična a soc. zařízení pro zaměstnance.

V každém patře jsou prostory pro pobyt dětí – 1. patro je pro děti od 3 -4 let věku – Sluníčko.

Je zde samostatná herna, třída, ložnice, jídelna a sociální zařízení se sprchou.

V druhém patře jsou prostory pro 2. třídu pro děti 5- 6-7 leté – Hvězdičky. Rozložení tříd je stejné jako v 1 třídě. V hernách a třídách jsou vytvořeny koutky vkusně a účelně zařízeny pro potřeby dětí. 

Jídlo se dováží z MŠ, Komenského 27. Výdejna je vybavena výtahem, kterým se dopravuje jídlo do jídelen tříd.

V době  hlavních  prázdnin je MŠ uzavřena a po dohodě s ředitelkou MŠ  se děti přeřazují na jeden měsíc na kmenovou MŠ.

V MŠ jsou dvě třídy:

1. třída  -  Sluníčka

Kapacita 26 dětí   3-4 leté (v případě potřeby i děti dovršující 3 roky v roce nástupu)

2. třída -   Hvězdičky

Kapacita 26 dětí    4-7 leté 

 

 

MŠ Cheb, Brandlova 15

 

Kmenová MŠ: MŠ Cheb, Komenského 27

Typ školy: s celodenní péčí

Stanovená kapacita: 48 dětí

Počet tříd: 2

Počet dětí: 48

Počet učitelek: 4

Provozní zaměstnanci: 2 (zkrácené úvazky)

Charakteristika budovy a tříd:

 

            MŠ se nachází v klidné vilové části města. Budova je dvoupatrová a nemá bezbarierový přístup. V suterénu školy se nachází kuchyňka – přípravna, sociální zařízení, kotelna, šatna 1. a 2. třídy, WC, sklad pomůcek a materiálu, čisticích prostředků a uzávěr plynu.

V prvním patře nalezneme 1. třídu s hernou vybudované nové prostory na výtvarnou výchovu, ložnici, kterou během dne mohou využívat jako hernu – rozkládají se lehátka, umývárnu a dětské toalety, kuchyňku- výdejnu, WC pro personál.

Druhé patro je stejné v rozložení jako první.

V podkroví budovy byl městský byt předělán na kabinety na pomůcky a sborovna pro pedagogické  pracovníky i se soc. zázemím pro zaměstnance,  kabinet pro zástupce ředitelky.

MŠ má přiměřené prostory, dětský nábytek a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná, Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je velmi dobré dle finančních možností.

Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je i uklízet a ukládat.

Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou vystaveny na nástěnkách školy, na zdech školy a jsou všem přístupné.

Za budovou školy je školní dvůr s barevnými skákacími panáky, garáž a nově vybudované WC a umývárna. Úzká ulička spojuje dvůr se školní zahradou. Zahrada byla zvětšena a oplocena, je zde zastíněné pískoviště, zabudována sestava se skluzavkou a houpačkou. V roce 2012 byla na zahradě školy vybudována dětská cyklostezka. V roce 2016 byl zakoupen zahradní domek a sestava na herní prvky. Velmi hezky působí několik dřevin, které dotváří ráz zahrady,

V MŠ jsou dvě třídy:

1. třída - Ježci

Kapacita 24 dětí  3-4 leté (v případě potřeby i děti dovršující 3 roky v roce nástupu)

2. třída – Dráčci

Kapacita 24 dětí -  4-7 leté