Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Spolupráce s rodičovskou veřejností:

 Poskytnout rodičům v co největší míře informace o dění v MŠ: 

 Písemné – nástěnka v prostorách MŠ

-vzájemná informovanost o dítěti                                                                                                     

-zápis dětí se všemi náležitostmi a prohlídkou MŠ 

-vyjednání adaptace dětí

-bulletin – prezentace MŠ – seznámení s vnitřním řádem, nabídka činností,

-společné pracovní odpoledne – dítě + rodič+ MŠ

-Dopravní soutěž, Ekologická, Výtvarná 

-kulturní vystoupení dětí pro rodiče – Vánoce, Mikuláš, Karneval, Den matek, Adventní trhy

-ukončení školního roku – Pasování na školáka, Den dětí

-prezentace prací dětí

-kroužek výuky německého jazyka

-Eko ateliér – využití odpadového materiálu, estetika prostředí, ochrana přírody

-sběr kaštanů a žaludů

-sběr plastových víček, třídění materiálů

-soutěže v Muzeu

-dotazník pro rodiče o nově nastupujících dětech

-konzultační hodiny pro rodiče

 

 

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími orgány:

-spolupráce se ZŠ - návštěvy1.tříd ZŠ (všechny MŠ)

                            - přednáška učitelky ZŠ (1.třída) pro rodiče budoucích                                 školáků

                                        - tělovýchovné dopoledne – 4. ZŠ, Hradebníulice,Cheb                                            (MŠ Brandlova)

                                         - ZŠ, Kostelní nám., Cheb (MŠ Komenského 27)

-pokračovat a rozvíjet spolupráci s DDM Sova

                         – keramický kroužek (MŠ Brandlova, MŠ Divadelní nám.)            

                         -  dopravní soutěž  (všechny MŠ)

                                       

-se ŠJ – úprava jídelníčku na využití prvků zdravé výživy – obohacení jídelníčku

-v případě potřeby je možnost zařazení dietního stravování

-větší míra ovoce, zeleniny, tmavého pečiva

-naplánování a úprava rozvozu jídla

-neustálé doplňování pití k dodržení pitného režimu

 

-s Městkou knihovnou-dětské oddělení (všechny MŠ)

-se ZUŠ Cheb (všechny MŠ)

-s kinem Svět  (všechny MŠ)

-se Západočeským divadlem  (všechny MŠ)

-s Galerií, Muzeem (všechny MŠ)

-Střední zdravotní škola /Ekologie, čištění zubů aj./ (všechny MŠ)

-Fachakademie  Weiden /praktikantky/ (všechny MŠ)

-Střední integrovanou školou v Chebu

-spolupráce PPP – screening pro předškoláky (všechny MŠ)

-Recyklohraní (všechny MŠ)

-MŠ  Fuksbau  Schirnding   (MŠ Brandlova – výuka Německého jazyka)

-s Domem Baltaza Neumanna (vystoupení pro německé občany- MŠ Brandlova)

-s MuDr. Milošem Kopeckým – vyšetření plosky nohy (všechny MŠ)

-s Očním stacionářem – vyšetření očí (všechny MŠ)