Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schválený příspěvek z rozpočtu města na rok 2018

11. 10. 2017

 

Příspěvek z rozpočtu města na rok 2018 v tis. Kč

Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace

 

 

Výnosy

 

 

 

Skutečnost 2016

Rozp. uprav.

2017

Rozp. 2018

602

Výnosy z prodeje služeb - stravné

1 143

950

950

 

- neinv.náklady

367

300

300

 

Ostatní výnosy minulých let

108

 

0

Výnosy celkem

1 618

1 250

1 250

Náklady

 

 

501

Potraviny

1 143

950

950

501

Spotřeba materiálu

190

280

300

502

Spotřeba energií

1 190

1 200

1 200

511

Opravy a udržování

404

300

304

511

Opravy a udržování - údržba zahrady

79

120

120

518, 549

Ostatní služby, ostatní náklady z činnosti

357

300

300

551

Odpisy

47

48

59

558

Náklady z drobného dlouhodobého majektu

190

188

198

 

Ostatní náklady minulých let

108

 

 

Náklady celkem

3 707

3 386

3 431

Příspěvky z rozpočtu města

 

 

 

Příspěvek z rozpočtu města na provoz neinve

2 241

2 136

2 181

 

Učelový příspěvek na partnerské vztahy a akc

25

25

25

 

Příspěvek z rozpočtu města investiční

 

 

235

 

Ostatní příspěvky minulých let

216

 

 

Příspěvek z rozpočtu města celkem

2 482

2 161

2 441