Jdi na obsah Jdi na menu
 
Výchovně vzdělávací činnost :


Na každé MŠ jsou vypracované vhodné třídní programy s respektováním odlišných podmínek dané  mateřské školy  - záměr:
                          
MŠ Komenského 27 

 • vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí
 • Eko ateliér a využití získaných poznatků v práci s dítětem
 • vytvoření podmínek pro tělovýchovnou činnost - návštěva tělocvičny ZŠ, využití zahrady
 • třídění odpadového materiálu
 • získávání základů cizího jazyka hravou formou


                                                                    
MŠ Divadelní nám.2

 • přijímat společenské a estetické hodnoty důležité pro život v kulturním a demokratickém světě
 • využívat tělocvičny v budově pro sportovní akce, kulturní programy
 • kontakt s německými přáteli, zvyky, tradice apod.MŠ Brandlova 15

 • věnovat pozornost na rozvíjení odpovědného postavení vůči druhým i ke své osobě
 • vést ke zlepšování tělesné zdatnosti, pohybovosti a zdravotní kultury
 • využívat turistiku
 • třídění odpadového materiálu
 • rozšiřovat kontakty s německými přáteli - vytvoření česko německé třídy s projektem a zapojením ZŠ
 • vytvoření podmínek pro tělovýchovné činnosti návštěvou tělocvičny v ZŠ Hradební

 

zpět